Bottlebrusch Children’s Festival

Het Childeren’s Festival is een onderdeel van de hulp door het Good News Center uit Durban aan Bottlebrush, een sloppenwijk in Chatswood bij Durban in Zuid-Afrika. Zoals in de meeste sloppenwijken, treffen armoede, ziekte en criminaliteit zowel volwassenen als kinderen.

Kinderfestival
Dit kinderfestival wordt jaarlijks georganiseerd door deze plaatselijke kerk in Durban. Er worden 1500 kinderen opgehaald uit de wijk Bottlebrush en naar een sportveld gebracht, waar vrijwilligers de hele dag met de kinderen optrekken. Ze krijgen lekker eten, er wordt voor entertainment gezorgd en ze spelen spelletjes met elkaar. Aan het einde van de dag krijgen de kinderen een tas vol met cadeautjes!

Link naar de Engelstalige website van Bottlebrusch Children’s Festival

Donaties
Donaties voor dit Children’s Festival zijn welkom op het banknummer NL22 ABNA 0833 6721 93 van de Stichting Imagine Zoë o.v.v. ‘Bottlebrush‘.