ANBI informatie

De Stichting Imagine Zoë is met ingang van 15 maart 2019 door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene gegevens
Naam: Stichting Imagine Zoë
KvK-nr. : 8207076
RSIN/Fiscaal nummer: 821301391
Website: www.imaginezoë.nl
E-mail: imaginezoe76@gmail.com
Adres: De Valk 79, 7609LR Almelo

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Imagine Zoë is om mensen te stimuleren en te ondersteunen om maatschappelijk relevant te zijn.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– mensen met elkaar te verbinden;
– onderwijs te geven;
– bestaande en nieuwe projecten financieel te ondersteunen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verantwoording

Bestuurssamenstelling en beloning
Voorzitter: Roos Meijerink – Rijnders
Secretaris/Penningmeester: Gerard voor ’t Hekke
Alg. bestuurslid: Vacant

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten.

Hoofdlijnen visie en beleidsplan
De stichting Imagine Zoë is in 2009 opgericht om een bijdrage te leveren aan de realisatie van dromen van mensen, jongeren, tieners en kinderen door middel van financiële ondersteuning van projecten.

Vanaf 2019 zijn de doelen uitgebreid met onder andere:

  • het faciliteren van activiteiten van de atHome Community door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen en goederen;
  • initiatieven van (kleine) gelijksoortige stichtingen, die het verschil willen maken in levens van mensen, te ondersteunen;

Deze doelen te bereiken door:

  • het bieden van een platform voor het opzetten en onderhouden van fondswerving;
  • giften van hen die betrokken zijn bij de atHome Community;
  • opzetten van een plan van sponsoren van projecten van (kleine) stichtingen;
  • de ‘verhuur’ van middelen ten behoeve één of meerdere doelen van de stichting.

Beknopt verslag activiteiten
Jaarverslag 2019 St. Imagine Zoë

Financieel verslag
Financieel jaarverslag 2019 St. Imagine Zoë